Goedkoopste aanbieder van Nederland
Pinbetaling op cursusdag mogelijk!

Wat is het VOL-VCA-examen?

Voor wie is dit examen bedoeld?

En hoe is het examen opgebouwd?

 

Ben jij op zoek naar de antwoorden op deze vragen?

Lees dan deze blog.

 

Algemeen

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid & Milieu Checklist Aannemers.

VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Het VOL-VCA-examen is dus bedoeld voor operationeel leidinggevenden, maar ook voor zzp'ers.

Als je het VOL-VCA-diploma in je bezit hebt, betekent dit dat je op de hoogte bent van de veiligheidsregels op de werkvloer en hieraan kunt voldoen.

Je hebt uitgebreide kennis van de regels waaraan jij moet voldoen, maar ook van de regels waaraan je medewerkers moeten voldoen.

 

VOL-VCA is eigenlijk de basisopleiding plus de organisatie van veiligheid.

Naast de basiskwalificaties leer je in bij de VOL-VCA-training onder andere over het ontstaan van ongevallen, het organiseren en houden van toolboxmeetings, de taakrisicoanalyse en veiligheidsprocedures.

 

Inhoud van het VCA-examen

Het VCA-examen bestaat uit kennisvragen en toepassingsgerichte vragen.

Het examen is opgedeeld in 4 delen:

  • Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
  • Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden
  • Deel C: Beheersen van specifieke gevaren
  • Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties

 

In het examen komen verschillende soorten vragen voor:

  • Meerkeuze: 1 antwoord is juist
  • Matrix: meerdere vragen worden gesteld, waarbij bij elke vraag aangegeven moet worden of hij juist of onjuist is
  • Rangschik: een serie moet in de juiste volgorde gezet worden
  • Meervoudig: meerdere antwoorden zijn juist
  • Matching: keuzemogelijkheden moeten met elkaar verbonden worden

 

Elke vraag is maximaal 1 punt waard.

Als je een vraag gedeeltelijk goed beantwoordt, kun je een halve of een kwart punt krijgen.

 

VOL-VCA-examen

Het VOL-VCA-examen bestaat uit 70 vragen.

Je bent geslaagd als je minimaal 45 punten hebt behaald.

Dit betekent dat je ongeveer 65% van de vragen juist moet beantwoorden.

Je krijgt 75 minuten de tijd om het VOL-VCA-examen te maken.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina