Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

De gevarendiamant

De gevarendiamant geeft de risico’s aan voor chemische stoffen. Het duidt de risico’s aan die verbonden zijn aan een stof en zijn een belangrijk gegeven voor hulpverleners en voor de mensen die ermee moeten werken.

Lees hier meer over de gevarendiamant.

 

De diamant bestaat uit vier vlakken met elk een eigen kleur. Deze vlakken hebben elk een eigen betekenis:

  • Blauw: gezondheid
  • Rood: ontvlambaarheid en explosiviteit
  • Geel: stabiliteit en reactiviteit
  • Wit: bijzondere aanduidingen