Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

Heetwerkwacht

Wanneer er bij risicovolle bedrijven werkzaamheden plaatsvinden, stelt de overheid extra eisen op het gebied van veiligheid. Soms is de aanwezigheid van een heetwerkwacht dan verplicht.

 

Wat is een heetwerkwacht?

Een heetwerkwacht houdt toezicht op personen die werkzaamheden met een hoog risico uitvoeren. Hij volgt een speciale opleiding waarin hij de volgende certificaten behaald:

 • VCA-VOL
 • Buitenwacht/Mangatwacht
  •  Dit is een werknemer die belast is met het houden van toezicht op werknemers, werkzaamheden en veiligheidsaspecten met betrekking tot besloten ruimtes.
 • Kleine blusmiddelen
 • Gasmeten
 • BHV

 

Taken van een heetwerkwacht

 • Toezien of de eisen uit de heetwerkvergunning worden nagekomen.
 • Maatregelen nemen en instructies opvolgen ter voorkoming van brand en calamiteiten.
 • Communiceren met de opdrachtgever en de werkploeg.
 • Bij ontstaan van brand de hulpdiensten inschakelen.
 • De brand blussen tot de hulpdiensten gearriveerd zijn.
 • Eerste hulp verlenen tot de hulpdiensten gearriveerd zijn.