Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

Nieuwe cao Bouw & Infra

Op 24 januari beginnen de onderhandelingen voor de nieuwe cao Bouw & Infra.

Een aantal vakbonden hebben enquêtes afgenomen onder werknemers in de bouw. Deze resultaten zullen zij gebruiken bij de komende onderhandelingen.

 

FNV Bouwen & Wonen heeft eind 2017 duizenden bouwvakkers gevraagd wat zij graag willen zien in de nieuwe cao.

CNV Vakmensen heeft na de zomer van 2017 een arbeidsvoorwaardenenquête afgenomen, die door bijna 1600 werknemers in de bouw is ingevuld.

Zij hebben ook online en via werkbezoeken punten aangereikt gekregen.

 

Resultaten

Uit de resultaten van FNV kwamen vijf thema’s:

 1. Veilig en gezond werken
 2. Vaste banen:
  • Een vaste baan moet weer de norm worden
 3. Eerder stoppen met werken
 4. Beloning: bouwvakkers willen 3,5% loonsverhoging
 5. Arbeidstijden:
  • Werkdagen van maximaal 11 uur
  • Recht om buiten werktijd niet bereikbaar te zijn

 

Een aantal belangrijke onderwerpen die uit de enquête van CNV komen zijn:

 1. Passende loonsverhoging
 2. Zorg over langer doorwerken
  • Generatiepact: CNV wil dat oudere mensen minder kunnen gaan werken en daarvoor een gedeeltelijke compensatie krijgen. Hierdoor ontstaat financiële ruimte om nieuwe jongere medewerkers in dienst te nemen
 3. Veiligheid en gezondheid
 4. Overwerk
 5. Naleving
 6. Scholing
  • Het scholingsbudget wordt nu niet volledig benut en CNV wil met werkgevers in gesprek om te kijken hoe werknemers geprikkeld kunnen worden om er toch gebruik van te maken.
 7. Aanpak van de doorgeschoten flex
 8. Mogelijkheid om mantelzorg te verlenen

 

Bronnen:

– FNV

– CNV