Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

Nieuwe manier van examineren zorgt voor lager slagingspercentage

Sinds 1 september 2017 wordt er bij de VCA-examens gebruik gemaakt van een nieuwe manier van examineren.

De afgelopen jaren hebben de samenstellers van de VCA-opleidingen en -examens gewerkt aan dit nieuwe examen.

Wijzigingen in de examens

Een belangrijk verschil met de oude examens is dat er in de nieuwe examens een betere link met de praktijk wordt gelegd. Het nieuwe examen bestaat dus niet meer alleen uit kennisvragen, maar ook uit toepassingsgerichte vragen. Ook wordt er nu gebruik gemaakt van verschillende vraagvormen. In de nieuwe examens kunnen namelijk meerdere antwoorden goed zijn. Ook kunnen antwoorden gedeeltelijk goed zijn en dus bijvoorbeeld een half of een kwart punt waard zijn. Bij het nieuwe examen mag u wel iets meer fouten maken. Bij het B-VCA-examen moeten nu minimaal 26 punten behaald worden, bij VOL-VCA 45 punten en bij VIL-VCU ook minimaal 45 punten.

 

De nieuwe manier van examineren heeft helaas wel voor lagere slagingspercentages gezorgd. Vooral voor het Basis-VCA-examen slagen minder mensen.

 

Slagingspercentages nu en vóór de introductie van de nieuwe examens

 

Slagingspercentages In1keerVCA.nl

Bij in1keerVCA.nl is het slagingspercentage dankzij onze unieke combinatie van e-learning en  dagcursus veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Alle kandidaten die bij ons een dagcursus volgen krijgen ook een e-learning account. Ze kunnen zich hiermee optimaal voorbereiden op de dagcursus. Tijdens de dagcursus krijgt u allerlei tips en trucs en doen we uitgebreid examentraining. Onze instructeurs hebben zelf al diverse examens afgelegd en weten precies waar de kandidaten op moeten letten.

Heeft de kandidaat de e-learning helemaal doorlopen en de dagcursus gevolgd? Dan kan hij gegarandeerd slagen! En zo niet: dan krijgt hij van ons een gratis herexamen!