Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

Buiten werken als het vriest: regels

Als u vaak buiten werkt, bijvoorbeeld in de bouw of de groensector, krijgt u te maken met allerlei

weeromstandigheden. Hitte, regen, onweer, maar ook vrieskou. Volgens de weersvoorspellingen zal

de temperatuur in de komende weken steeds rond het vriespunt liggen. Hier hebt u natuurlijk last van

als u buiten werkt. Wanneer is werken in de kou onveilig en/of ongezond? Wanneer mag u het werk

stilleggen? Hoe werkt u veilig als het vriest? Deze en andere vragen zullen beantwoord worden in deze blog

en de hieropvolgende blog.

 

Arbowet

In de Arbowet, in artikel 6.1, staat dat ‘de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de

gezondheid van de werknemers’ mag veroorzaken. Als de temperatuur toch schade aan de gezondheid

van werknemers kan toebrengen, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

Als deze persoonlijke beschermingsmiddelen er niet voor kunnen zorgen dat er geen schade aan de

gezondheid wordt toegebracht, moeten er andere maatregelen getroffen worden. Volgens de Arbowet

moet dan korter gewerkt worden of moet het werk afgewisseld worden met een verblijf op een plek

waar een temperatuur heerst die geen schadelijke invloed op de gezondheid heeft.

 

Er zijn dus, zoals u hierboven kunt lezen, regels waar werkgever en werknemer zich aan moeten

houden bij het werken in de vrieskou. Deze regels zijn echter niet zo duidelijk dat bij elke situatie

direct bepaald kan worden wanneer er maatregelen getroffen moeten worden en wanneer u gewoon

door kunt werken. Want bij welke temperatuur moet u korter gaan werken? Bij welke temperatuur

zal uw gezondheid eronder lijden als u lang achter elkaar buiten werkt? Op deze vragen zal geprobeerd

worden een antwoord te geven in de volgende blog waarin tips gegeven zullen worden voor

veilig werken als het vriest.

 

FNV

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland. De FNV

onderhandelt vaak met de overheid en werkgevers. Omdat in de Arbowet niet precies staat

aangegeven bij welke temperatuur het te koud is om te werken, hanteert de FNV eigen normen:

  • Bij een temperatuur onder 15 °C moeten werkgevers extra beschermingsmiddelen bieden.
  • Bij een gevoelstemperatuur onder -6 °C mogen medewerkers in de bouw hun werkzaamheden

buiten neerleggen.

 

Bronnen:
Arbowet
FNV