Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

VCA-examen kopie identiteitsbewijs

Identificeren tijdens het examen

Voor het examen dient u zich te kunnen legitimeren of identificeren met een geldig identificatiebewijs. Dit mag een rijbewijs, gemeentelijk ID-bewijs, paspoort of een Nederlands vreemdelingendocument zijn. Zonder een geldig identificatiebewijs kunt u geen examen doen. Een kopie alleen is niet voldoende.

 

Tot eind 2017 was het ook verplicht om een kopie van uw identificatiebewijs in te leveren bij de examinator. Dit is nu niet meer verplicht, maar wij vragen er nog wel naar, omdat wij op die manier kunnen garanderen dat de juiste gegevens op uw certificaat en/of pasje komen te staan. Als u echt geen kopie van uw legitimatiebewijs in wilt leveren, dan mag u dat natuurlijk weigeren. Het is echter wel zo dat de kosten voor uw rekening komen, als de gegevens op uw certificaat en/of pasje dan niet kloppen.

 

Hoe de kopie van uw identiteitsbewijs eruit moet zien

Op de kopie van uw legitimatiebewijs mag u uw BSN-nummer en uw pasfoto onleesbaar en onherkenbaar maken. Daarnaast kunt u de kopie 101 – 120% groter maken waardoor de kopie niet meer te gebruiken is voor andere doeleinden. De kopie van uw identificatiebewijs wordt, nadat uw gegevens verwerkt zijn, vernietigd.

 

Zie voor meer informatie de pagina van de Examenkamer over het afgeven van een kopie van uw ID-bewijs bij een examen.