Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

Week van de Veiligheid

Van 8 tot en met 14 oktober vindt de Week van de Veiligheid plaats.

In deze week wordt aandacht gevraagd voor veilig ondernemen.

Hierbij kun je denken aan het instrueren van je personeel over hoe zij moeten handelen bij een overval.

Maar ook kennis van de VCA is belangrijk als u veilig wilt ondernemen.

 

Wat gebeurt er tijdens de Week van de Veiligheid?

Zoals hiervoor al benoemd werd, wordt tijdens de Week van de Veiligheid aandacht besteed aan hele diverse

onderwerpen en worden activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties en bedrijven.

Er wordt dit jaar onder andere campagne gevoerd om internetcriminaliteit tegen te gaan, omdat de kans

toeneemt dat midden- en kleinbedrijven hierdoor worden getroffen.

Ook worden er tips gegeven om diefstal te voorkomen.

Inmiddels doen er al veel gemeentes en bedrijven mee om veiligheid onder de aandacht te brengen.

 

Wat heeft dit te maken met VCA?

Misschien vraag je je nu af: Maar wat heeft dit allemaal te maken met VCA?

Het is waar dat tijdens de Week van de Veiligheid veel aandacht besteed wordt aan onderwerpen

die te maken hebben met criminaliteit, maar ook veiligheid op de werkvloer

is een onderwerp dat in deze periode voorbijkomt.

En laat dat nu net een van de speerpunten van VCA zijn.

 

Het doel van VCA is om werknemers kennis en begrip bij te brengen van veiligheid, gezondheid en

welzijn op het werk. Om dit te bewerkstelligen, leren cursisten bijvoorbeeld hoe zij veilig moeten en

kunnen werken, wat hun rechten en plichten zijn, hoe zij zich voor moeten bereiden op noodsituaties en

welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.

Er zijn vier verschillende VCA-certificeringen: VCA-VOLVCA-BasisVCA-Basis Groen en VCU-VIL.

 

Blogs

Wij hebben in eerdere blogs al regelmatig aandacht besteed aan veiligheid op de werkvloer.

Daarom zullen we de informatie uit die blogs hier niet opnieuw behandelen, maar plaatsen we

hieronder links naar een aantal blogs over onderwerpen die je mogelijk interessant vindt: