Eenvoudig online uw VCA cursus boeken
Goedkoopste aanbieder van Nederland*

Weet jij hoe je moet handelen als er een ongeval plaatsvindt op de werkvloer? Waar je als eerste aan moet denken? Nee? Lees dan zeker deze blog! Denk je het wel te weten? Lees dan ook deze blog, om te checken of het klopt!

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat elk jaar ongeveer 200.000 arbeidsongevallen plaatsvinden. Hiervan zijn 2300 gevallen ernstig, waarbij je moet denken aan blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Bij een bedrijfsongeval moet de werkgever een aantal verplichte zaken afhandelen, maar hier zullen we in een latere blog aandacht aan besteden. Waar het in deze blog om gaat zijn de handelingen die uitgevoerd moeten worden dírect na het gebeuren van het ongeval.

Stappenplan

De stappen die gevolgd moeten worden na een bedrijfsongeval komen grotendeels overeen met de stappen die een EHBO'er uit moet voeren bij een ongeval. Het is dus noodzakelijk dat er altijd een aantal EHBO'ers of BHV'ers aanwezig zijn.

1. Veiligheid

Zorg voor een veilige situatie. Dit houdt in dat je ervoor zorgt dat er geen andere mensen gewond kunnen raken, bijvoorbeeld door de machine die een ongeval veroorzaakt heeft uit te schakelen. Het is belangrijk dat jijzelf en de omstanders veilig zijn voordat je het slachtoffer helpt.

2. Bewustzijn controleren

Controleer het bewustzijn van het slachtoffer door aan zijn/haar schouders te schudden en zijn/haar naam te roepen.

3. Roep om hulp

Als je alleen bent, is het belangrijk om iemand anders erbij te halen. Als er omstanders zijn, kun je een van hen om hulp vragen. Die persoon kan dan bijvoorbeeld contact opnemen met de hulpdiensten of de reanimatie overnemen, als dat nodig is en jij uitgeput bent.

4. Controleer de ademhaling

Controleer altijd de ademhaling van het slachtoffer. Als het slachtoffer niet meer ademt, is namelijk reanimatie nodig en deze informatie is belangrijk voor de hulpdiensten.

5. Bel de hulpdiensten

Bel zelf de hulpdiensten of laat de persoon die je erbij gehaald hebt de hulpdiensten bellen. Vertel altijd wat er is gebeurd, waar je bent, wie het slachtoffer is en wat de toestand van de slachtoffer is (bijvoorbeeld of diegene nog ademt en welke verwonding hij/zij opgelopen heeft).

 6. Verleen Eerste Hulp

Ademt het slachtoffer niet meer? Begin dan direct met reanimeren. Geef 30 borstcompressies en beadem het slachtoffer daarna 2 keer per seconde. Blijf dit herhalen totdat het slachtoffer begint te ademen of totdat de hulpdiensten er zijn om het over te nemen. Gebruik een AED als deze aanwezig is.

Ademt het slachtoffer wel, maar is hij/zij buiten bewustzijn? Leg het slachtoffer dan in de stabiele zijligging en controleer de ademhaling regelmatig.

Ademt het slachtoffer wel en is hij/zij ook bij bewustzijn? Zorg er dan voor dat het slachtoffer niet verplaatst wordt en praat met het slachtoffer tot de hulpdiensten arriveren.

EHBO

Heb jij nog geen EHBO- of BHV-diploma? Om adequate Eerste Hulp te kunnen verlenen bij bedrijfs(ongelukken) is dit noodzakelijk. Haal nu je BHV- of EHBO-diploma bij Wincoop Veiligheidstrainingen. 

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina