Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Campagne gevaarlijke stoffen

Op 24 april 2018 begint een nieuwe campagne van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze campagne duurt 1 jaar en wordt gestimuleerd door de EU. De naam van de campagne is: 'Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!'.

Wat is het probleem?

Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Hierdoor ontstaan grote risico's voor veiligheid en gezondheid.

 

 

Gevaarlijke stof

 

Een vaste stof of vloeistof die, of een gas dat schade aan de veiligheid of gezondheid van werknemers kan toebrengen.

Blootstelling kan plaatsvinden doordat de stof wordt ingeademd of doorgeslikt, of in de huid doordringt.

 

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk wordt in verband gebracht met gezondheidsproblemen die acuut of op de lange termijn optreden, waaronder:

  • Luchtwegaandoeningen
  • Schade aan inwendige organen, waaronder de hersenen en het zenuwstelsel
  • Irritatie en ziekten van de huid
  • Arbeidsgerelateerde kanker

Daarnaast kan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen voor werknemers ook leiden tot het risico van brand, explosie, acute vergiftiging en verstikking.

Wat is het doel van deze campagne?

Het doel van de campagne is mensen bewust maken van de risico's die verbonden zijn aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer en het promoten van risicopreventie. Er moet een preventiecultuur worden gecreëerd om ziekte, letsel en overlijden als gevolg van gevaarlijke stoffen op werkplekken in heel Europa te voorkomen.

Gevaarlijke stoffen kunnen beheerd worden door:

  • Bewustmaking
  • Risicobeoordeling
  • Wetgeving: de wettelijke verantwoordelijkheden van werkgevers om werknemers tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moeten hierin beschreven worden
  • Praktische tools en richtlijnen om gevaarlijke stoffen op een praktisch niveau te beheren

 

Bron: Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina