Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

De preventiehiërachie

In bijna ieder VCA-examen komt wel een vraag over de preventiehiërarchie voor. Bijvoorbeeld: Wat moet je als eerste doen als je een onveilige situatie ontdekt? Ja, wat moet je dan eigenlijk doen?

Wat de VCA-theorie erover zegt

De preventiehiërarchie geeft aan in welke volgorde je preventiemaatregelen moet nemen. Het is belangrijk dat je precies uit je hoofd leert wat volgens de VCA-theorie de juiste volgorde is. Dat is namelijk het enige juiste antwoord bij het VCA-examen.

Definities

Preventie: het voorkomen van onveilige handelingen en onveilige situaties.

Onveilige handeling: een handeling die niet volgens de veiligheidsvoorschriften wordt uitgevoerd en die tot een ongeval kan leiden.

Onveilige situatie: een situatie waarin gewerkt wordt zonder dat aan de voorwaarden voor veilig werken is voldaan en die tot een ongeval kan leiden.

Preventiemaatregelen: de maatregelen die je kunt nemen om het risico kleiner te maken of om in ieder geval te voorkomen dat het risico groter wordt.

Preventiemaatregelen

De volgorde voor de directe preventiemaatregelen:

 1. Brongerichte maatregelen
  • Het uitschakelen van gevaren
  • Het wegnemen van de oorzaak
  • Een andere werkmethode kiezen
  • Enz.
 2. Maatregelen om het risico te beperken of verkleinen
  • Geschikte werkmethoden en arbeidsmiddelen
  • Beperking van de blootstelling
  • Enz.
 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).

 

Begeleidende preventiemaatregelen:

 1. Opleiden, informeren en instrueren
 2. Signalen, waarschuwen en etiketteren

Maatregelen bij een onveilige situatie of handeling

 1. Het wegnemen van de oorzaak
 2. Het afschermen of beveiligen van de werkplek
 3. Het waarschuwen voor onveilige situaties en handelingen
 4. Het inschakelen van anderen

Deze maatregelen moet je uit je hoofd kennen voor het VCA-examen, maar ze zijn in het dagelijkse leven op je werk natuurlijk ook erg belangrijk!

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina