Goedkoopste aanbieder van Nederland
Pinbetaling op cursusdag mogelijk!

Het VIL-VCU-examen

Wat is het VIL-VCU-examen? Voor wie is dit examen bedoeld? En hoe is het examen opgebouwd? Ben jij op zoek naar de antwoorden op deze vragen? Lees dan deze blog.

Algemeen

VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties. VIL staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden. Dus bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan moet u in het bezit zijn van een VIL-VCU-diploma.

Met het VIL-VCU-diploma toont u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven en weet u waarop u moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten. De VIL-VCU-theorie komt grotendeels overeen met de VCA-VOL-theorie. Alleen de onderdelen die niet van belang zijn voor intercedenten, zoals informatie over taakrisicoanalyses of ongevallenonderzoek, hoeven niet bekend te zijn bij intercedenten. Voor het VIL-VCU-examen moet wel extra theorie bekend zijn over bijvoorbeeld wetgeving en verantwoordelijkheden tussen inlener, uitzendorganisatie en uitzendkracht.

Inhoud van het VIL-VCU-examen

Het VIL-VCU-examen bestaat uit kennisvragen en toepassingsgerichte vragen.

Het examen is opgedeeld in 4 delen:

  • Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
  • Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden
  • Deel C: Beheersen van specifieke gevaren
  • Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties

In het examen komen verschillende soorten vragen voor:

  • Meerkeuze: 1 antwoord is juist
  • Matrix: meerdere vragen worden gesteld, waarbij bij elke vraag aangegeven moet worden of hij juist of onjuist is
  • Rangschik: een serie moet in de juiste volgorde gezet worden
  • Meervoudig: meerdere antwoorden zijn juist
  • Matching: keuzemogelijkheden moeten met elkaar verbonden worden

Elke vraag is maximaal 1 punt waard. Als je een vraag gedeeltelijk goed beantwoordt, kun je een halve of een kwart punt krijgen.

VIL-VCU-examen

Het VIL-VCU-examen bestaat uit 70 vragen. Je bent geslaagd als je minimaal 45 punten hebt behaald, dus je moet ongeveer 65% van de vragen juist beantwoorden. Je krijgt 75 minuten de tijd om het VIL-VCU-examen te maken.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina