Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Opname van gevaarlijke stoffen

Volgens de Long Alliantie Nederland werken in Nederland zo'n 1 miljoen mensen met stoffen die een longziekte kunnen veroorzaken. Hoe worden deze en andere gevaarlijke stoffen in het lichaam opgenomen en wat kun je doen om dit te voorkomen, of in ieder geval tegen te gaan?

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid en/of voor de omgeving.

Gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen als:

 • Gas
 • Damp
 • Vloeistof
 • Vaste stof
 • Nevel
 • Stof

Hoe kunnen gevaarlijke stoffen in het lichaam opgenomen worden?

Ademhalingsorganen

De ademhaling is de belangrijkste route waardoor een gevaarlijke stof het lichaam binnenkomt. Een mens ademt gewoonlijk 1250 liter lucht per uur in. Hierbij worden ook rook, nevel, gassen, dampen en kleine stofdeeltjes ingeademd, die allemaal in de longen terechtkomen.

Mond

Ook via de mond kunnen gevaarlijke stoffen het lichaam binnenkomen. Dit kan onder andere via alcohol, medicijnen, verontreinigde etenswaren of door met vuile handen te eten en te drinken gebeuren. De opname van vloeibare en vaste giftige stoffen vindt meestal plaats via de mond. Het is daarom belangrijk om jezelf te beschermen tegen opname via de mond. 

Huid

Door de huid nemen we vooral vloeistoffen op. Verschillende giftige stoffen kunnen via de huid in het lichaam komen. Onder andere oplosmiddelen en ontvettingsmiddelen kunnen op deze manier in het lichaam opgenomen worden. De huid heeft een vet beschermlaagje. Als er oplosmiddel op de huid komt, verdwijnt het laagje vet en dan kunnen de stoffen door de poriën in het bloed terechtkomen. Via de bloedbaan beschadigen de giftige stoffen de lever en nieren. 

Bloedbaan

Gevaarlijke stoffen kunnen ook direct in het bloed belanden. Dit gebeurt als een gevaarlijke stof in een open wond terechtkomt.

Hoe kun je de opname van gevaarlijke stoffen in het lichaam tegengaan?

Hygiënemaatregelen

Om de opname van gevaarlijke stoffen in het lichaam te voorkomen, moeten de volgende hygiënemaatregelen genomen worden:

 • Eet en drink in een speciale ruimte
 • Trek vuile werkkleding uit
 • Maak handen en gezicht schoon
 • Reinig en verzorg een wond zo snel mogelijk en dek hem af
 • Gebruik goede persoonlijke beschermingsmiddelen

 

De Arbowet schrijft de volgende maatregelen voor om blootstelling aan, opname van en inwerking door gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken:

 1. Maatregelen aan de bron
 2. Technische, collectieve en organisatorische maatregelen
 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's)

 

Maatregelen aan de bron

 • Eliminatie: Geen gebruik maken van gevaarlijke stoffen
 • Vervanging: De gevaarlijke stof vervangen door een minder gevaarlijke stof
 • Aanpassing: Een tabletvorm gebruiken in plaats van poedervorm

Technische, collectieve en organisatorische maatregelen

 • Het gebruik van afzuiging
 • Ventilatie
 • Een scheiding tussen mens en bron

Hoe weet je of je gevaarlijke stoffen opgenomen hebt?

Als je een gevaarlijke stof opgenomen hebt, kun je de volgende symptomen krijgen:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Evenwichtsstoornissen
 • Maagkrampen
 • Misselijkheid
 • Braakneigingen
 • Hartkloppingen
 • Benauwdheid
 • Wazig of dubbel zien
 • Allergische reactie

Tijdens een VCA cursus voor VCA Basis of VCA VOL leer je alles over gevaarlijke stoffen en geeft onze trainer je tips hoe je hier veilig mee om kunt gaan.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina