Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is vanaf 1994 verplicht voor iedere werkgever. Alleen zzp'ers hoeven geen risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. in1keerVCA.nl stelt regelmatig risico-inventarisaties en -evaluaties op voor bedrijven. Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie precies en waarom is het nodig?

RI&E

In een RI&E wordt een inschatting gemaakt van de risico's in uw bedrijf. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van de risico's, de kans dat ze optreden en het effect dat ze teweegbrengen. Ook wordt de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers geïnventariseerd. Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld dat ook in de RI&E opgenomen wordt. In dit plan van aanpak wordt aangegeven binnen welke termijn uw bedrijf maatregelen gaat nemen tegen de risico's en wat deze maatregelen opleveren.

Waarom een RI&E?

Waarom hebt u een RI&E nodig? U zou nu kunnen zeggen: 'Het is verplicht!' Maar die verplichting is er natuurlijk niet voor niets.

Een RI&E zorgt ervoor dat er bewustwording optreedt van de risico's in een bedrijf. Alleen dit bewustzijn zorgt er al voor dat er minder ongevallen optreden. Daarnaast kunnen er aan de hand van de RI&E concrete acties ondernomen worden om de veiligheid van medewerkers te vergroten.

Met een RI&E voldoet u aan de wettelijke verplichtingen van de Arbowet. Als u bezoek krijgt van de Inspectie SZW en de RI&E is niet volledig, dan kunt u een boete krijgen. De Inspectie SZW (eerder Arbeidsinspectie) kan aan de hand van de RI&E ook zien welke risico's uw bedrijf kent en welke acties u al ondernomen heeft om deze risico's te beperken.

Aanpassen van de RI&E

Als u eenmaal een RI&E hebt, betekent dit niet dat u nu voor altijd klaar bent. Als de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf veranderen, moet de RI&E ook meeveranderen. Zeker in deze tijd van corona is dit het geval. Hebt u hier advies over nodig? Neem dan contact op met in1keerVCA.nl.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina