Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Arbeidsongeval

Waarneer er een arbeidsongeval plaatsvindt, moet je direct de noodzakelijke maatregelen nemen. Is er een ernstig ongeval gebeurd, neem dan volgende maatregelen:

 • Let op je eigen veiligheid

 • Kijk of er gevaar is voor het slachtoffer

  • Neem het gevaar weg bij het slachtoffer

  • Kan dat niet, haal dan het slachtoffer weg bij het gevaar

 • Bel 112

 • Controleer het bewustzijn van het slachtoffer

 • Controleer de ademhaling van het slachtoffer

 • Roep om hulp en laat eventueel een AED halen

Als je 112 belt, zet dan je telefoon op handsfree zodat je het slachtoffer kunt blijven helpen of reanimeren.

Inspectie SZW

Als de zorg voor het slachtoffer is geregeld, moet de werkgever bij de inspectie SZW melding doen van een arbeidsongeval. Dit moet in de volgende 3 gevallen:

 • Bij een ongeval met dodelijke afloop

 • Bij een ongeval met blijvend letsel

 • Bij een ongeval waarbij de medewerker opgenomen wordt in het ziekenhuis en daar blijft

LET OP: Het melden van een ongeval geldt voor alle personen die onder uw toezicht werken en dus ook voor ingehuurde ZZP-ers en uitzendkrachten.

Het melden van een dodelijk ongeval kan 24 uur per dag en 7 dagen per week op 0800-5151. Het melden van overige ongevallen kan ook via dit nummer of met een online formulier op www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval.

Het nalaten van een melding doen kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Het boetebedrag voor het niet melden van een arbeidsongeval is € 50.000,00.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina