Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Veel consumentenproducten mogen in de Europese Unie alleen verhandeld worden als ze een CE-markering hebben.  Als een product een CE-markering heeft, betekent dit dat het product voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wat is de CE-markering?

CE staat voor Conformité Européene, wat neerkomt op 'in overeenstemming met de Europese regelgeving'. 
Producten met CE-markering mogen worden verhandeld in de hele EER. Dat zijn alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen.

De CE-markering heeft twee doelen:

  • Bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER
  • Harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid

Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn product voldoet aan alle eisen die door de Europese Unie gesteld zijn. De fabrikant moet een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen, zonodig gebruiksaanwijzingen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product. Op het product moeten ook de naam en het adres van de fabrikant worden vermeld. In veel gevallen moet de fabrikant zijn product ook laten testen door een onafhankelijke, door de overheid aangemerkte keuringsinstantie.

Bij import van een product van buiten de EER moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen voor CE-markering heeft genomen en of de fabrikant op verzoek van een markttoezichthouder de vereiste technische documentatie kan leveren. Behalve naam en adres van de fabrikant moeten ook die van de importeur op het product worden vermeld. Wanneer een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk verkoopt, moet hij voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.

Waar moet de CE-markering aangebracht worden?

 

De CE-markering, zoals die rechts te zien is, moet aangebracht worden op het product of op een gegevensplaatje op het product.

Als dit technisch niet mogelijk is, mag de CE-markering aangebracht worden op de productverpakking of op een begeleidend document.

 

CE-markering

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina