Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Brandklassen

Er zijn 5 brandklassen:

Brandklasse A: Vaststoffen
Brandklasse B: Vloeistoffen en stoffen die vloeibaar worden bij hitte
Brandklasse C: Gassen
Brandklasse D: Brandbare metalen
Brandklasse F: Olie en vetten

Brandklasse E wordt in Nederland niet toepast.

Op elke brandblusser staat voor welke brand deze geschikt is.
Brandklasse

Om makkelijk te kunnen onthouden welke letter bij welke brandklasse hoort, hebben we alle letters een makkelijk te onthouden omschrijving gegeven:

Brandklasse A: Aanmaakhout (is een vaste stof)
Brandklasse B: Benzine (is een vloeistof)
Brandklasse C: Campinggas (is een gasbrand)
Brandklasse D: Dikke stalen deuren (is een metaalbrand)
Brandklasse F: Frituurpan (is een oliebrand)

De brandklasse geeft ook aan hoe brandbaar iets is. Brandklasse A is het minst brandbaar terwijl brandklasse F zeer brandbaar is.

Blussen van branden

Tijdens de VCA cursus leert u hoe u diverse branden moet blussen en met welk blusmiddel.

Een klasse A brand kan worden geblust met water of schuim. Dit is voor vaste stoffen de meest gebruikelijke methode. Bij een schoorsteenbrand kan de haard het beste worden gedooft met zand. Dit geeft het minste overlast in huis.

Een klasse B brand kan worden geblust met een schuimblusser of poederblusser. Waarbij een poederblusser altijd zorgt voor veel nevenschade aan elektronische apparatuur. De poeder is samensteld uit een aantal agressieve ingrediënten die hiervoor zorgen. Poeder kan direct na een brand verwijderd worden met een speciale stofzuiger.

Een klasse C brand kan worden geblust met een poederblusser. Het is belangrijk om eerst de toevoer van het gas af te sluiten zodat er geen gaswolk ontstaat. Het afsluiten van de toevoer kan ook direct na het blussen van de brand als de brand in de direct omgeving van de afsluiter is.

Een klasse D brand kan worden geblust met een poederblusser geschikt voor brandklasse D. Metalen die snel en fel kunnen branden zijn o.a. aluminium, magnesium, lithium, zirkonium, titanium, kalium en natrium. Ook batterijen vallen hieronder van bijvoorbeeld de electrische fiets en de accuboormachine. Hiervoor zijn speciale Lith-ex blussers te koop. 

Een klasse F brand kan worden geblust met een schuimblusser of vetblusser die geschikt is voor F branden. Het gevaar bij olie en vet branden is dat olie en vet wegvloeien en zo zorgen voor uitbreiding van de brand.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina