Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Steigers, vooral rolsteigers, zijn zelden volgens de regels opgebouwd, concludeerde de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven eind 2017. Daarom gelden er vanaf 1 januari 2018 strengere regels voor rolsteigers. In deze blog zetten wij de precieze regels en veiligheidsmaatregelen die gelden bij het werken met een steiger op een rij.

In een eerder blog hebben wij de algemene regels voor werken op hoogte behandeld. Vind je dat ook interessant? Lees die blog dan eerst!

Regels bij werken met een steiger

De regels die gelden bij het werken met een steiger zijn vastgelegd in de Arbowet. Er zijn verschillende soorten steigers, waaraan verschillende regels gekoppeld zijn. Er zijn echter ook een aantal regels die gelden bij het werken met elke steiger:

  1. De veiligheid van de constructie van een steiger moet regelmatig door een deskundig persoon gecontroleerd worden. Dit moet sowieso gebeuren voordat de steiger in gebruik wordt genomen, na iedere wijziging in de constructie van de steiger, na elke periode waarin de steiger niet is gebruikt, na abnormale weersomstandigheden en na elke andere gebeurtenis waardoor de constructie mogelijk niet meer veilig is.
  2. Een steiger mag niet worden overbelast en lasten moeten zo gelijkmatig mogelijk over de steiger verdeeld worden.

Staande steiger of stelling

Voor het werken met een staande steiger of stelling                                                    gelden de volgende regels:

  1. Tijdens de opbouwwerkzaamheden moet een bevoegde toezichthouder aanwezig zijn
  2. Voor op- of ombouw moeten instructies en een stabiliteitsberekening van de steiger of stelling beschikbaar zijn
  3. Op de vloer van staande steigers of stellingen mag geen materiaal of gereedschap achtergelaten worden
  4. Er mag niets aan de constructie van de steiger of stelling veranderd worden
  5. De steiger of stelling mag niet zwaarder belast worden dan de maximale belasting die op de steigerkaart vermeld staat
  6. Er mag niet gewerkt worden op een trap of ladder die op de steiger of stelling is geplaatst 

Hangsteiger

Voor het werken met een staande steiger of stelling gelden de volgende regels:

  1. De hangsteiger moet voor gebruik getest worden
  2. Het is verplicht in de hangsteiger een veiligheidsharnas te dragen, gehaakt aan een speciaal bevestigingspunt
  3. De omgeving onder de steiger moet worden afgezet met hekken of lint
  4. Zolang er mensen in de hangsteiger zijn, moet het bedieningspaneel buiten de hangsteiger bemand blijven
  5. Een hangsteiger mag niet gebruiksklaar en onbeheerd achtergelaten worden
  6. Als er geen of beperkt oogcontact tussen de bediener en de personen in de hangsteiger mogelijk is, dan moet er een communicatiehulpmiddel gebruikt worden
  7. Bij storing moet iedereen de steiger verlaten
  8. De maximale belasting mag niet overschreden worden 

Rolsteiger

Veiligheidsmaatregelen/regels bij het gebruik van een rolsteiger:

  1. Blokkeer alle wielen voordat de rolsteiger beklommen wordt
  2. Beklim de rolsteiger van binnenuit
  3. Breng al het materiaal en gereedschap op een veilige manier naar boven
  4. Houd de werkvloer opgeruimd
  5. Ga niet op de stabilisatoren van de steiger staan
  6. Vanaf 1 januari 2018 mogen gebruikers van een rolsteiger nooit meer onbeschermd op hoogte staan, ook niet tijdens de opbouw en afbraak van een rolsteiger
  7. Randbeveiliging moet altijd aangebracht zijn voordat een volgend platform tijdens de montage of demontage van een rolsteiger wordt betreden

Regels bij het verplaatsen van een rolsteiger:

  1. De steiger mag niet verplaatst worden als er nog iets of iemand op aanwezig is
  2. De ondergrond waarop de steiger wordt verreden, moet vlak en hard zijn. Als dit niet het geval is, gebruik dan rails
  3. Stabilisatoren zonder wieltjes moeten bij het verrijden zo laag mogelijk bij de grond blijven
  4. Stabilisatoren met wieltjes moeten op de grond blijven
  5. Zorg ervoor dat stabilisatoren tijdens het verplaatsen niet kunnen verschuiven

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina