Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

Het VIL-VCU-examen

Wat is het VIL-VCU-examen?

Voor wie is dit examen bedoeld?

En hoe is het examen opgebouwd?

 

Ben jij op zoek naar de antwoorden op deze vragen?

Lees dan deze blog.

 

Algemeen

VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties.

VIL staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden.

Dus bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau?

Dan moet u in het bezit zijn van een VIL-VCU-diploma.

 

Met het VIL-VCU-diploma toont u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij

VCA-gecertificeerde bedrijven en weet u waarop u moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten.

De VIL-VCU-theorie komt grotendeels overeen met de VCA-VOL-theorie. Alleen de onderdelen die niet van

belang zijn voor intercedenten, zoals informatie over taakrisicoanalyses of ongevallenonderzoek, hoeven niet

bekend te zijn bij intercedenten.

Voor het VIL-VCU-examen moet wel extra theorie bekend zijn over bijvoorbeeld wetgeving en

verantwoordelijkheden tussen inlener, uitzendorganisatie en uitzendkracht.

 

Inhoud van het VCU-examen

Het VCU-examen bestaat uit kennisvragen en toepassingsgerichte vragen.

Het examen is opgedeeld in 4 delen:

  • Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
  • Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden
  • Deel C: Beheersen van specifieke gevaren
  • Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties

 

In het examen komen verschillende soorten vragen voor:

  • Meerkeuze: 1 antwoord is juist
  • Matrix: meerdere vragen worden gesteld, waarbij bij elke vraag aangegeven moet worden of hij juist of onjuist is
  • Rangschik: een serie moet in de juiste volgorde gezet worden
  • Meervoudig: meerdere antwoorden zijn juist
  • Matching: keuzemogelijkheden moeten met elkaar verbonden worden

 

Elke vraag is maximaal 1 punt waard.

Als je een vraag gedeeltelijk goed beantwoordt, kun je een halve of een kwart punt krijgen.

 

VIL-VCU-examen

Het VIL-VCU-examen bestaat uit 70 vragen.

Je bent geslaagd als je minimaal 45 punten hebt behaald, dus je moet ongeveer 65% van de vragen

juist beantwoorden.

Je krijgt 75 minuten de tijd om het VIL-VCU-examen te maken.