Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

Werken op hoogte: hoogwerkers

Het werken met hoogwerkers brengt verschillende gevaren met zich mee.

Deze gevaren zijn elektrocutie, een aanrijding, beknelling tussen het object en het platform,

het omvallen van de hoogwerker, vallende voorwerpen van het platform en uit het

platform vallen.

Om deze gevaren weg te nemen of te verkleinen zijn er een aantal regels waar

je je aan moet houden als je met een hoogwerker aan de slag gaat.

 

In een eerdere blog hebben wij de algemene regels voor werken op hoogte behandeld.

Vind je dat ook interessant? Lees die blog dan eerst!

Eisen aan hoogwerkers

Er zijn een aantal regels waar je je zelf aan moet houden bij het werken met een hoogwerker,

maar ook aan de hoogwerker worden eisen gesteld:

 1. Op de hoogwerker moeten een zichtbare keuringssticker en een plaat met het maximaal belastbaar
  gewicht aangebracht zijn. De keuringssticker is een CE-markering, waar wij al eens een blog over geschreven hebben.
  Met deze CE-markering wordt aangegeven dat de hoogwerker voldoet aan de EG-richtlijn Machines
 2. Er moeten een gebruikershandleiding en een geldig keuringsbewijs aanwezig zijn
 3. Er moeten duidelijke aanduidingen voor de bediening zijn

Veiligheidsmaatregelen bij werken met een hoogwerker

Als de hoogwerker voldoet aan bovenstaande eisen wordt het werk al een stuk veiliger.

Het is echter nog steeds belangrijk dat je je aan een aantal veiligheidsmaatregelen houdt als je aan

het werk gaat:

 1. Je mag de hoogwerker alleen bedienen als je over aantoonbaar getoetste deskundigheid beschikt, bijvoorbeeld
  door het behalen van ons certificaat
 2. Als je in de bak werkt, moet je een valbeveiliging gebruiken, die vastgemaakt is aan de bak
 3. Als je in de bak hoger dan 25 meter boven de grond werkt, moet je een communicatiehulpmiddel gebruiken
 4. De hoogwerker moet horizontaal op een vlakke ondergrond staan
 5. Wanneer moet worden gereden, moet je:
  1. De stabilisatoren inschuiven
  2. De hoofdarm naar beneden laten zakken
  3. De bak in de neutraalstand zetten
  4. Doen wat verder nog in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven
 6. Bij gebruik in een risicovolle omgeving is assistentie op de begane grond verplicht