Eenvoudig online uw VCA cursus boeken
Goedkoopste aanbieder van Nederland*

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Zoals je al in de blog over de nieuwe Arbowet kon lezen zijn werkgevers volgens het basiscontract verplicht om een PAGO aan te bieden. Wat is een PAGO precies? Wanneer mag je hier gebruik van maken? En waarom zou je er gebruik van maken? Lees het in deze blog!

Wat is een PAGO?

Volgens de Arbowet moet een werkgever zijn werknemers periodiek in de gelegenheid stellen om een onderzoek te ondergaan dat erop gericht is om de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dat is het PAGO. PAGO staat voor Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De inhoud van het onderzoek moet zijn afgestemd op de gevaren en de risico’s die het werk kan hebben voor de gezondheid van de medewerkers. Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Vier stappen

Het onderzoek bestaat uit vier stappen:

  1. Biometrisch onderzoek. De doktersassistent(e) bepaalt je lengte en gewicht, meet je bloeddruk en doet onderzoek naar je longfunctie, gehoor en gezichtsvermogen. Daarnaast wordt er bloed afgenomen voor onderzoek. Als je de 40 bent gepasseerd, wordt er ook een hartfilmpje gemaakt.
  2. Vragenlijst. Bij de uitnodiging voor het PAGO die je via de post ontvangt, is ook een vragenlijst bijgevoegd. Die vul je thuis in en neem je bij het onderzoek samen met de bedrijfsarts door.
  3. Lichamelijk onderzoek.  Hierbij besteedt de arts aandacht aan de gezondheidsrisico's die je beroep met zich meebrengt. Ook wordt er gesproken over je leefstijl en stelt de arts vast of je een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebt.
  4. Advies. Aan het eind van het PAGO geeft de bedrijfsarts je een persoonlijk advies. De arts geeft bijvoorbeeld tips over hoe je gezonder kunt werken. Als het nodig is, nodigt de arts je uit voor een vervolgonderzoek of verwijst hij je door.

Waarom zou je kiezen voor een PAGO?

Als je werkt, ontvang je vanaf je 16e jaar automatisch van je arbodienst een uitnodiging voor het PAGO. Werknemers jonger dan 40 jaar krijgen elke 4 jaar een uitnodiging en werknemers van 40 jaar of ouder krijgen elke 2 jaar een uitnodiging. Je kunt er zelf voor kiezen of je deelneemt aan de PAGO. Waarom zou je dit doen?

Ten eerste kun je door mee te werken aan het onderzoek vroegtijdig eventuele klachten opsporen of juist ontdekken dat er helemaal geen klachten zijn wat ook een geruststelling kan zijn.

Ten tweede krijg je bij een PAGO wanneer dit nodig is adviezen over hoe je gezonder kunt werken en leven. Door deze adviezen op te volgen kun je voorkomen dat zich in de toekomst klachten ontwikkelen.

Daarnaast is de PAGO een gratis onderzoek. De kosten komen op rekening van de werkgever, dus je hoeft er zelf niets aan te betalen en ondervindt dus alleen de voordelen.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina