Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

Enquête over het B-VCA-examen

Hebt u kortgeleden VCA-examen Basisveiligheid gedaan?

Vond u dit een moeilijk examen?

Hebt u het examen misschien zelfs niet gehaald?

Dan is de enquête van SSVV voor u bestemd.

 

Wat is SSVV?

SSVV staat voor Stichting Samenwerken voor Veiligheid.

SSVV is de juridische eigenaar van het VCA-systeem.

Deze stichting beheert de eindtermen en toetstermen van de VCA-examens en de VCU-examens.

 

Voor wie is deze enquête bedoeld?

De enquête is bedoeld voor mensen die B-VCA-examen hebben gedaan en die moeite met dit examen hadden.

Dit kan bijvoorbeeld komen door faalangst of doordat de cursist niet goed met de computer overweg kan.

 

Het VCA-diploma Basisveiligheid blijkt namelijk niet voor iedereen haalbaar te zijn.

SSVV wil graag weten hoe vaak en bij wie dit voorkomt, wat de redenen zijn, wat bedrijven hiermee doen en of er mogelijke oplossingen zijn.

 

Hoort u bij de doelgroep?

Open de enquête dan hier en vul deze anoniem in.