Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Direct boeken: zoek een cursus

Zoek cursus

Slagingspercentage landelijk VCA Basis 69%

Slagingspercentage in1keerVCA.nl 87%

Vraag 3: Wat is VCA-Groen?

Werkt u in de groensector en hebt u een Basis-VCA-diploma nodig?

Dan kunt u er ook voor kiezen om een VCA-Groen-examen te doen.

 

Wat is VCA-Groen?

De lesstof voor het examen VCA-Groen is gelijk aan de lesstof voor Basisveiligheid-VCA.

Als u ervoor kiest om VCA-Groen-examen te doen en om als voorbereiding een dagcursus te volgen,

krijgt u dezelfde dagcursus als de Basis- en VOL-VCA-cursisten.

De eindtermen en toetstermen van het VCA-Groen-examen zijn hetzelfde

als de eindtermen en toetstermen van het Basis-VCA-examen.

Na het positief afronden van uw VCA-Groen-examen krijgt u ook gewoon een Basis-VCA-diploma.

 

Wat is dan het verschil tussen B-VCA en VCA-Groen?

U krijgt een ander examen!

In het VCA-Groen-examen zitten maximaal 20 ‘groene’ vragen.

Dit zijn dus vragen die over uw werkgebied gaan en daardoor voor u waarschijnlijk

makkelijker te beantwoorden zijn dan de ‘gewone’ Basis-VCA-vragen.

 

Boek nu uw VCA-Groen-dagcursus.