Goedkoopste aanbieder van Nederland
Pinbetaling op cursusdag mogelijk!

Onze website is op zondag gesloten.

Fijn dat u belangstelling hebt voor in1keerVCA.nl.
Wij beschouwen de zondag als een rustdag. Om die reden is onze site op zondag gesloten.

Morgen zijn we u graag weer van dienst.

We wensen u een goede zondag toe.

Werken op hoogte

Een val van hoogte is het meest voorkomende ernstige ongeval op de werkvloer.

29% van het totale aantal ernstige ongevallen betreft vallen van hoogte.

De Inspectie SZW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, noemt als belangrijkste oorzaken voor

arbeidsongevallen een gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn. Ook een gebrek aan

communicatie en afstemming speelt een rol. Het is belangrijk dat iedereen in een bedrijf zich bewust is van

de risico's en van de maatregelen en regels die verbonden zijn aan werken op hoogte.

Wat zijn de regels precies?

 

Wat is werken op hoogte?

In de Arbowet staat beschreven wanneer er sprake is van werken op hoogte.

Er wordt op hoogte gewerkt vanaf een stahoogte van 2,5 meter boven de vloer of als er gewerkt wordt met

valgevaar boven een gevaarlijk punt. Denk bij dit laatste aan werken boven water of bij aanwezigheid van

verkeer.

Als er sprake is van werken op hoogte moeten er bepaalde regels nageleefd worden.

Dezelfde regels moeten ook nageleefd worden bij risico’s voor de werknemer, ook als het hoogteverschil

kleiner is dan 2,5 meter. Dit geldt onder andere wanneer er wordt gewerkt op arbeidsplaatsen die in

beweging zijn of kunnen komen en waarbij sprake is van valgevaar.

 

Welke regels gelden er voor werken op hoogte?

  1. Er moet indien mogelijk een steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht worden of het gevaar moet tegengegaan worden door hekwerken, leuningen of dergelijke voorzieningen.
  2. Als beide maatregelen die bij punt 1 genoemd zijn niet ingevoerd kunnen worden, moeten sterke en grote vangnetten op doelmatige plaatsen aangebracht worden of moeten veiligheidsgordels met  vanglijnen of iets vergelijkbaars worden gebruikt.
  3. PBM's moeten gebruikt worden.
  4. Vloeropeningen moeten dichtgelegd worden.

 

In de komende blogs zullen de regels voor werken met ladders, steigers en hoogwerkers behandeld worden.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar in-company pagina