Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Een val van hoogte is het meest voorkomende ernstige ongeval op de werkvloer. 29% van het totale aantal ernstige ongevallen betreft vallen van hoogte. De Inspectie SZW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, noemt als belangrijkste oorzaken voor arbeidsongevallen een gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn. Ook een gebrek aan communicatie en afstemming speelt een rol. Het is belangrijk dat iedereen in een bedrijf zich bewust is van de risico's en van de maatregelen en regels die verbonden zijn aan werken op hoogte. Wat zijn de regels precies?

Wat is werken op hoogte?

In de Arbowet staat beschreven wanneer er sprake is van werken op hoogte. Er wordt op hoogte gewerkt vanaf een stahoogte van 2,5 meter boven de vloer of als er gewerkt wordt met valgevaar boven een gevaarlijk punt. Denk bij dit laatste aan werken boven water of bij aanwezigheid van verkeer. Als er sprake is van werken op hoogte moeten er bepaalde regels nageleefd worden. Dezelfde regels moeten ook nageleefd worden bij risico’s voor de werknemer, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter. Dit geldt onder andere wanneer er wordt gewerkt op arbeidsplaatsen die in beweging zijn of kunnen komen en waarbij sprake is van valgevaar.

Welke regels gelden er voor werken op hoogte?

  1. Er moet indien mogelijk een steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht worden of het gevaar moet worden tegengegaan door hekwerken, leuningen of dergelijke voorzieningen.
  2. Als beide maatregelen die bij punt 1 genoemd zijn niet ingevoerd kunnen worden, moeten sterke en grote vangnetten op doelmatige plaatsen aangebracht worden of moeten veiligheidsgordels met vanglijnen of iets vergelijkbaars worden gebruikt.
  3. PBM's moeten gebruikt worden.
  4. Vloeropeningen moeten dichtgelegd worden.

In de komende blogs zullen de regels voor werken met ladders, steigers en hoogwerkers behandeld worden.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina