Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

VCA en ARBO

ARBO staat voor ARBeidsOmstandigheden. Hoewel VCA vanuit de ARBO-wet niet verplicht is, komen veel onderwerpen vanuit de ARBO-wet terug in de VCA cursus. In de ARBO-wet gaat het bijvoorbeeld over arbeidstijden. In de VCA cursus leert u bijvoorbeeld hoeveel u per dag, per week en per maand mag werken en welke uitzonderingen hier op zijn. Heeft u een VCA certificaat, dan betekent dit niet automatisch dat u ook voldoet aan de ARBO-wet.

De Arbowet

De ARBO wet is een zogenaamde kaderwet. In een kaderwet staan kaders beschreven waarbinnen bedrijven moeten werken. Er staan geen regels in voor concrete risico's maar algemene bepalingen over het arbobeleid voor bedrijven.

De ARBO wet is ingedeeld in 3 niveaus: de ARBO wet, het ARBO besluit en de ARBO regeling.

  • ARBO wet: Dit is de basis van de ARBO wetgeving. Hierin staan algemene bepalingen beschreven die gelden op alle plaatsen waar arbeid verricht wordt. Dit geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor verenigingen, stichtingen, gemeentes en instellingen. Deze wet is een kaderwet. Er staan geen concrete regels in over concrete risico's. Die zijn uitgewerkt in het ARBO besluit en in de ARBO regeling.
  • ARBO besluit: In het ARBO besluit staan regels waaraan de werkgever en de werknemer zich moeten houden om arbeidsrisico's zoveel mogelijk te voorkomen. Ook staan hierin specifieke regels voor een aantal sectoren en categorieën werknemers.
  • ARBO regeling: Hierin staan gedetailleerde voorschriften die bijvoorbeeld gaan over eisen aan arbeidsmiddellen en hoe een arbeidsdienst zijn wettelijke taken moet uitvoeren. De regels uit de ARBO regeling zijn verplicht voor zowel de werkgever als de werknemer.

VCA dagcursus

Tijdens een VCA dagcursus die wij op ruim 25 locaties in Nederland aanbieden, worden deze onderwerpen behandeld voor zover dit nodig is voor het VCA diploma. U krijgt inzicht en les in diverse onderwerpen zoals regelgeving en veiligheidsregels, veilig werken, preventie, persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, eletriciteit en straling, brand en explosie, ongevallen en noodsituaties.

VCA online video training

U kunt bij in1keerVCA.nl ook een dagcursus op afstand volgen via een videoverbinding. Deze VCA online training kunt u thuis veilig volgen vanaf een mobiele telefoon, tablet, laptop of PC. U kunt daarna op 1 vanaf onze ruim 80 examen locaties het examen voor VCA afleggen. Ook hier geldt het gratis VCA herexamen. U krijgt van ons een gratis e-learning bij uw bestelling. Heeft u deze helemaal afgerond en een dagcursus of online video training gevolgd en slaagt u niet, dan heeft u recht op een gratis herkansing.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina