Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Van 8 tot en met 14 oktober vindt de Week van de Veiligheid plaats. In deze week wordt aandacht gevraagd voor veilig ondernemen. Hierbij kun je denken aan het instrueren van je personeel over hoe zij moeten handelen bij een overval. Maar ook kennis van de VCA is belangrijk als u veilig wilt ondernemen.

Wat gebeurt er tijdens de Week van de Veiligheid?

Zoals hiervoor al benoemd werd, wordt tijdens de Week van de Veiligheid aandacht besteed aan heel diverse onderwerpen en worden activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties en bedrijven. Er wordt dit jaar onder andere campagne gevoerd om internetcriminaliteit tegen te gaan, omdat de kans toeneemt dat midden- en kleinbedrijven hierdoor worden getroffen. Ook worden er tips gegeven om diefstal te voorkomen. Inmiddels doen er al veel gemeentes en bedrijven mee om veiligheid onder de aandacht te brengen.

Wat heeft dit te maken met VCA?

Misschien vraag je je nu af: Maar wat heeft dit allemaal te maken met VCA? Het is waar dat tijdens de Week van de Veiligheid veel aandacht besteed wordt aan onderwerpen die te maken hebben met criminaliteit, maar ook veiligheid op de werkvloer is een onderwerp dat in deze periode voorbijkomt. En laat dat nu net een van de speerpunten van VCA zijn.

Het doel van VCA is om werknemers kennis en begrip bij te brengen van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Om dit te bewerkstelligen, leren cursisten bijvoorbeeld hoe zij veilig moeten en kunnen werken, wat hun rechten en plichten zijn, hoe zij zich voor moeten bereiden op noodsituaties en welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Er zijn vier verschillende VCA-certificeringen: VCA-VOLVCA-BasisVCA-Basis Groen en VCU-VIL.

Blogs

Wij hebben in eerdere blogs al regelmatig aandacht besteed aan veiligheid op de werkvloer. Daarom zullen we de informatie uit die blogs hier niet opnieuw behandelen, maar plaatsen we hieronder links naar een aantal blogs over onderwerpen die je mogelijk interessant vindt:

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina